Noterne herunder dækker kernestoffet for stx matematik A- og B-niveau. C-niveau-stoffet er selvsagt også dækket ind, men noterne egner sig ikke specielt til undervisning på C-niveau.

Grundforløbet

Matematik i grundforløbet

A/B-niveau

Plangeometri

Funktioner

Renter og annuiteter

Differentialregning

Statistik

Sandsynlighedsregning

A-niveau

Integralregning

Differentialligninger

Vektorfunktioner

Funktioner af to variable

Supplerende stof

Komplekse tal
De komplekse tal beskrives først på polær form og dernæst algebraisk.

Andre noter

Analytisk geometri
Linjer, cirkler og keglesnit. Analytisk geometri i 2D.
Priselasticitet
En kort, kursorisk gennemgang af begrebet priselasticitet, skrevet i forbindelse med en SRO i samfundsfag og matematik.
Den naturlige logaritme
Den naturlige logaritmes og den naturlige eks­po­nen­tial­funk­tions egenskaber udledes ud fra \( \ln(x) \equiv \int_1^x \frac{1}{t} \; dt\).

Gamle udgaver af noterne

Kernestof-noterne ovenfor opdateres med uregelmæssige mellemrum. Gamle udgaver kan findes her.

Differentialligninger v. 1.1
Differentialregning v. 1.6
Funktioner v. 1.4
Geometri i planen v. 1.3
Geometri i planen v. 1.5
Integralregning v. 1.1
Matematik i grundforløbet v. 2.1
Regning v. 1.1
Sandsynlighedsregning v. 0.95
Statistik v. 0.10

Engelske udgaver

Jeg har tidligere undervist i matematik på engelsk (stx B-niveau), derfor findes nogle af noterne i en engelsk udgave. Der er tale om gamle udgaver der ikke længere bliver opdateret.

Arithmetic
Basic Course Math
Statistics
Plane Geometry
Interest and annuities
Functions
Probability Theory
Differential Calculus
Mathematics: Basic Course
Mathematics B1
Mathematics B2