matematik

Grundforløbet

Matematik i grundforløbet

Algebra, ligninger, lineære funktioner og lineær regression.

A/B-niveau

Geometri i planen

Plangeometri baseret på vektorregning.

Funktioner

Det generelle funktionsbegreb; funktionstyper fra kernestoffet.

Renter og annuiteter

Elementær rentesregning, renteformlen, indekstal, samt annuitetsopsparing og -lån.

Differentialregning

Kernestoffet (og lidt til)

Statistik

Ugrupperet og grupperet statistik (deskriptorer og afbildning) samt (lineær) regression.

Sandsynlighedsregning

Kombinatorik, indledende Sandsynlighedsregning, binomialfordelingen og normalfordelingen.

A-niveau

Integralregning

Ubestemte og bestemte integraler. Arealer under grafer, kurvelængder, samt omdrejningslegemer.

Differentialligninger

Partikulære og fuldstændige løsninger, diverse løsningsformler, samt separation af variable.

Vektorfunktioner

Grafen for en vektorfunktion, multiple punkter, tangenter, kurvelænger og arealer.

Funktioner af to variable

Grafer, snitfunktioner, tangentplaner og stationære punkter.

Supplerende stof

Komplekse tal

De komplekse tal beskrives først på polær form og dernæst algebraisk.

Andre noter

Analytisk geometri
Linjer, cirkler og keglesnit. Analytisk geometri i 2D.
Priselasticitet
En kort, kursorisk gennemgang af begrebet priselasticitet, skrevet i forbindelse med en SRO i samfundsfag og matematik.
Den naturlige logaritme
Den naturlige logaritmes og den naturlige eks­po­nen­tial­funk­tions egenskaber udledes ud fra \( \ln(x) \equiv \int_1^x \frac{1}{t} \; dt\).