mathematicus

Velkommen

Dette website er opstået for at dele diverse noter, jeg har skrevet til (især) matematikundervisningen på stx. De grundbøger man kan finde dækker kernestoffet og en lille smule mere (evt. mangler er selvfølgelig udelukkende min fejl). Hvis noterne kan bruges, så brug endelig løs.

Der ligger pt. også nogle links og en omtale af nyttige programmer. Det kan være der senere kommer andre ting på.

Mike Auerbach
Tornbjerg Gymnasium

Indhold

Matematik

Diverse matematiknoter, både kernestof og supplerende stof.

Fysik

Fysiknoter. Pt. ligger der ikke ret meget.

Programmer

Links til diverse nyttige programmer, bl.a. til screenshots og redigering af pdf-dokumenter.

Links

Diverse matematik- og fysikrelaterede links.

GeoGebra

Et ganske ufærdigt område som med tiden gerne skulle indeholde vejledninger i brug af GeoGebra.