Matematik

Annuiteter og indekstal
Annuitetsopsparing og -lån samt indekstal.
Analytisk geometri
Linjer, cirkler og keglesnit. Analytisk geometri i 2D.
Priselasticitet
En kort, kursorisk gennemgang af begrebet priselasticitet, skrevet i forbindelse med en SRO i samfundsfag og matematik.
Lineær regression
En udledning af formlerne for lineær regression uden brug af differentialregning.
Komplekse tal
De komplekse tal på polær form gennemgås som en udvidelse af de reelle tal. Herudfra udledes de algebraiske formler.
Den naturlige logaritme
Den naturlige logaritmes og den naturlige eks­po­nen­tial­funk­tions egenskaber udledes ud fra \( \ln(x) \equiv \int_1^x \frac{1}{t} \; dt\).
Funktioner af to variable
Bestemmelse af ekstremumspunkter for funktioner af to variable.

Fysik

Supplerende Fysik A
Gnidningskræfter, differentialligninger, vektorer og u­sik­ker­heds­be­reg­nin­ger.