Reform 2017

Mathematicus Grundforløb

Passer til grundforløbet, som det ser ud efter reform 2017.

Mathematicus AB1

Passer til A- og B-niveau det første skoleår efter grundforløbet.

Grundbøger før reform 2017

Matematik: Grundforløbet

Indholdet i grundforløbet dækker lineære funktioner, rentesregning og eksponentielle funktioner. Noterne indeholder samtidig adskillige appendices om matematiske værktøjer.

Matematik A1-A3

Noter, der dækker kernestoffet i en studieretning på A-niveau. Der er tilføjet enkelte afsnit uden for kernestoffet, såsom grænseværdier og mængdelære, og sandsynlighedsregningen er introduceret grundigere end læreplanerne lægger op til.

Matematik B▸A

Et sæt noter, der dækker opgraderingen fra B- til A-niveau.

Matematik B1-2

Noter der dækker kernestoffet i et studieretningsforløb på B-niveau.

English Editions

A few of the books have been translated into English:

Ældre udgaver af noterne

Første udgave

Matematik A2 (1. udgave)
Matematik A, bind 1 (1. udgave)
Matematik B2 (1. udgave)
Matematik B, bind 1 (1. udgave)
Matematik: Grundforløbet (1. udgave)

Anden udgave

Matematik A1 (2. udgave)
Matematik B1 (2. udgave)
Matematik: Grundforløbet (2. udgave)

Tredje udgave

Matematik A1 (3. udgave)
Matematik B1 (3. udgave)