Velkommen

Mathematicus, pl. mathematici, matematiker. (latin mathematicus, græsk mathēmatikós, fra máthēma »kund­skab, videnskab« af manthánein »lære«)

Dette website er opstået for at dele diverse noter, jeg har skrevet til matematikundervisningen på stx. De grundbøger man kan finde dækker kernestoffet og en lille smule mere (evt. mangler er selvfølgelig udelukkende min fejl). Hvis noterne kan bruges, så brug endelig løs.

Der ligger pt. også nogle links og en omtale af nyttige programmer. Med tiden bliver websitet udbygget til også at omfatte en gennemgang af regneark og af andre ting, jeg kommer på. Tidshorisonten er pt. »når jeg får det gjort«.

Mike Auerbach
Tornbjerg Gymnasium

Nyt grundforløb og AB1-noter